Darija Ivanišić, Irena Lončar, Adriano Friganović

KBC Zagreb

delirij, medicinska sestra, ICU – CAM, RASS skal

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Delirij je psihijatrijski poremećaj u jedinicama intenzivnog liječenja koji nastaje
iznenadno i obično je povratna promjena. Može trajati nekoliko dana do nekoliko
tjedana, a negativno utječe na morbiditet i mortalitet bolesnika. Subjektivna klinička
procjena delirija od strane zdravstvenog osoblja u jedinici intenzivnog liječenja, koje
nije primarno psihijatrijski educirano, često nije dostatna pa su razvijeni različiti
mjerni instrumenti tj. bodovne ljestvice za objektivizaciju delirija. Zasada
najpouzdanije rezultate za procjenu delirija u JIL-u daje bodovna ljestvica CAM-ICU
koja je i najdulje u praksi. Medicinska sestra ima ključnu ulogu u prevenciji i ranom
otkrivanju delirija s ciljem smanjenja rizičnih čimbenika i pružanje poboljšanja
zdravstvene njege bolesnika.
Ovim radom bi prikazali usporedbu korištenja CAM - ICU bodovne ljestvice i RASS
skale za procjenu agitiranosti.
Preporučljivo je uložiti dodatni edukacijski napor u osposobljavanju zdravstvenog
osoblja u jedinicama intenzivnog liječenja da koriste objektivne bodovne ljestvice za
procjenu delirija kako bi se povećalo znanje i svijest o deliriju, a time osiguralo rano
otkrivanje i adekvatnu terapiju delirija.

preuzmi dokument