Nataša Gojak, Jelena Mijić Anđelić, Mirjana Meštrović

KBC Zagreb

dekubitus, indikatori kvalitete, sestrinske intervencije

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Dekubitus je lokalno oštećenje kože ili potkožnog tkiva nastalo zbog sile pritiska, sile
trenja, odnosno njihovom kombinacijom. Zbog lokalne ishemije na mjestima pritiska
tijela o podlogu dolazi do ireverzibilnih oštećenja tkiva na tim mjestima i nastanka
nekrotičnih promjena koje se protežu u različite dubine, a u ovisnosti su o duljini
trajanja pritiska na to mjesto. Tkiva su sposobna izdržati veliki pritisak ako traje
kratko, ali produženi pritisak izaziva slijed spiralnih događaja, koji vode nastanku
ulceracija. Ireverzibilne promjene kože i dubljih struktura mogu nastati već nakon 2
sata neprekidnog pritiska.
Dekubitus se ubraja u indikatore kvalitete zdravstvene njege. Indikatori ne mjere
kvalitetu, već se koriste kao vodič za praćenje, ocjenu i poboljšanje zdravstvene
zaštite. Odnosno, koristan su alat koji pomaže medicinskim sestrama u procjeni
kvalitete zdravstvene njege, ali također služe i u praćenju unapređenja
zdravstvene njege utemeljene na dokazima.

preuzmi dokument