Marijana Žaja

Opća bolnica šibensko-kninske županije, Šibenik

kontinuirana edukacija, medicinske sestre

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Svi koji su čitali priču o Malom Princu reći će da je to priča o ljubavi. Neki će reći da je to priča o
životu. A možda bi to mogla biti priča o kontinuiranoj edukaciji.
Mali princ u našoj priči susreće mnoge zanimljive ljude od pijanca do poslovnog čovjeka i ono što
ga zapanjuje je besmislenost i potpuno odsustvo ljubavi i razumijevanja prema poslovima koje
obavljaju. Da li medicinske sestre vole posao koji rade, da li ga stalnim učenjem oplemenjuju? Da
li ga rade onako kako to treba i tko će to reći?
Mali princ za cijelog svog putovanja uči. Istinski je znatiželjan, učenje ga čini boljom osobom
Učenje je Malom princu osnovna potreba.On ne traži razloge, ne traži nagrade. Možda zato što je
dijete.
Zašto med.sestre, kao svi odrasli ljudi, žele znati ono zašto i koja je njihova «korist»? Da li je
prihvaćenje koncepcije cijeloživotnog učenja nečija dobra volja ili to mora biti prisila?
Tko odlučuje: medicinska sestra, poslodavac ili pacijent?
Mali princ neopterećen već naučenim, uspjehom, nedostatkom vremena zna što traži, što želi
učiti.
Sadržaji kontinuirane edukacije trebaju proizlaziti iz analize potreba i nivoa znanja kojeg želimo
postići.
Podrška menagmenta(poslodavca) od iznimnog je značaja kao i odgovornost svakog pojedinca
za vlastiti profesionalni razvoj. Organiziranje aktivnosti edukacije ne smije biti volonterski posao
već profesionalni (sestre edukatori, agencije za edukaciju i sl). Edukacija je dobrovoljna aktivnost
organizirana izvan radnog vremena. Mali princ je bio odgovoran za svoju ružu. Različiti su modeli
edukacije i različite metode motivacije koje jedna drugu ne isključuju. Od institucionalnih modela
gdje pojedinac ima pasivnu ulogu i nije nizašto odgovoran do samoupravljivog učenja (selfdirected learning) gdje je motivacija u pojedincu.
Evaluacija rezultata zakonsko je pravo poslodavca koje će utjecati na organizaciju posla, vrstu
poslova koje će medicinska sestra obavljati kao i visinu plaće osobama istog formalnog, ali
različitog stvarnog obrazovanje. Vrijeme koje je uložio u brigu oko svoje ruže učinilo j u je
dragocjenom i jedinstvenom. «Strašan je ovaj moj posao“ - reče nažigač Malom princu i ugasi
uličnu svjetiljku.
Trajno zaposlenje,(lifetime employment-beskonačno dugo raditi isti posao), mijenja se u trajne
zapošljivost, (lifetime employability - posao na određeno, promjena posla).Peti planet bijaše vrlo
čudnovat… A trajna se zapošljivost ostvaruje trajnim učenjem. Učenjem bez »moranja»
otkrivamo dijete u sebi. Razvijanje unutarnje motivacije, osjećaja zadovoljstva radi uspješno
izvedenog posla ključni je zadatak u motiviranju medicinskih sestara. Razvijanje sustava nagrada
postaje paradoks. Učenje je nagrada sama po sebi. Da li nas učenje bez »moranja» čini ljudima s
drugog planeta? Asteriod B 612. Ili smo samo otkrili dijete u sebi?

preuzmi dokument