Klačar Alisa, Šabanović Belma

Odjel za anesteziju , intenzivnu terapiju i reanimaciju, J.U.Opća bolnica Prim .dr.“Abdulah Nakaš“ Sarajevo BiH

cvk, uloga sestre, postavljanje, održavanje, komplikacije

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Što je centralni venski kateter
Postavljanje CVK-a
Potreban materijal za postavljanje CVK-a
Priprema bolesnika za postavljanje CVK-a
Uloga sestre kod samog plasiranja CVK -a
Kontraindikacije za postavljanje CVK-a
Komplikacije tokom i nakon postavljanja CVK-a
Infekcije
Faktori rizika za nastanak infekcija
Znaci infekcije
Održavanje CVK-a

preuzmi dokument