Ines Pačar, Tajana Vakanjac

KBC Osijek

Golden Hour, termoregulacija, standardni postupci, nedonošče, stabilizacija, hipotermija, Cold stress

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Svako živorođeno dijete nošeno manje od 259 dana (37 nepunih tjedana) naziva se nedonoščetom. Zbog relativno velike površine tijela u odnosu na malu tjelesnu masu, podložnije je hipotermiji od donešene djece. Pri rođenju nedonošče izlazi iz toplog i vlažnog okoliša u suhi i hladan okoliš, prije nego što su mu slojevi epiderme razvijeni. Istraživanja su pokazala kako tjelesna temperatura nedonoščeta može pasti 2 -3 °C u prvih 30
minuta života (1). Razlog tomu je „nesrazmjer“ tijela, smanjena količina potkožnog masnog tkiva, oslabljena cirkulacija, tanka koža s povećanom propusnošću te neraz vijeni centar za termoregulaciju u hipotalamusu.
Cold stress ili hipotermija može imati ozbiljne posljedice za svako novorođeno dijete. Za nedonoščad te posljedice mogu biti i letalne. „Američka akademija za pedijatriju“ prepoznaje važnost termoregulacije i uključuje ju kao dio procesa reanimacije. Golden Hour (GH)
konceptiran je kao skup intervencija koje se bave potrebama nedonoščeta pri rođenju, a tijekom stabilizacije.
U medicinskoj terminologiji neonatalnih jedinica pojam "Zlatni sat" odnosi se na vrijeme od rođenja do dolaska djeteta na novorođenačku intenzivnu jedinicu, te briga za dijete tijekom reanimacije i stabilizacije. Fokus je na kardiovaskularnoj reanimaciji, ventilaciji, termoregulaciji, početku primjene antibiotika, početku intravenozn e parenteralne prehrane, regulaciji hipoglikemije u prvih 60 minuta života. Inicijativa „Zlatni sat“ bazira se na nizu procesa koji su utemeljeni na kliničkoj praksi i dokazima pod nazivom „paket“, a u svrhu poboljšanja kratkoročnog i dugoročnog ishoda novorođenčeta male rodne mase.
Cilj rada je prikazati standardizirane postupke skrbi koji osiguravaju dosljednost u praksi i poboljšavaju skrb za nedonoščad, u iznimno dinamičnom okruženju i složenosti medicinsko-tehničkih postupaka ukazati na važnost komunikacije i timsku funkcionalnost koji mogu postati važni čimbenici uspjeha i pružiti okvir za trening i razvoj tima koji poboljšava rezultate i brigu za neke od naših najugroženijih novorođenčadi.

preuzmi dokument