Jasmina Merory, Boris Medved, Svjetlana Friganović

Odjel za anesteziju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

cerebralna oksimetrija, kardiokirurška operacija, anesteziološki tehničar

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

INVOS sistem je cerebralni oximetar koji neinvazivnom metodom mjeri i bilježi i najmanju promjenu u oxigenaciji, regionalno, i time nam je rani pokazatelj mogućeg razvoja hipoksije. Mozak je najosjetljiviji organ na hipoksiju pa štiteći njega štitimo i cijeli organizam. Problemi s hipoksijom koji vode oštećenju najćešće nemaju prepoznatljivih znakova sve dok ono ne nastane. INVOS sistem daje nam osim upozorenja i vidljivu reakciju na sve poduzete intervencije kao i njihovu dostatnost.Prevencija bolesti odnosno komplikacije istih jedan je od najvažnijih zadataka današnje medicine. Znanje o bolesti daje nam mogućnost za pomoć bolesniku, a ako tome dodamo stalni uvid u trenutno stanje svakog pojedinog bolesnika tada imamo veče mogućnosti i prevenirati svaki neželjeni razvoj toka bolesti. Sigurnost bolesnika, individualni pristup svakom jedan je od najvažnijih zadataka timskog rada. Svaki član tima jednako je važan i ima svoju ulogu u pružanju sigurne zdravstvene skrbi. Anesteziološki tehničar kao i ostali članovi tima osim svog djelokruga rada mora znati i moći pratiti djelovanja ostalih kako bi mogao adekvatno pomoći u sprijećavanju mogućih komplikacija bolesnikovog stanja. Svakodnevna provjera tehničke ispravnosti svakog pojedinog aparata koje koristimo ili bismo mogli zatrebati tijekom operacijskog zahvata uvelike skraćuje vrijeme svake intervencije. Provjerom ispravnosti, otklanjanjem mogućih tehničkih smetnji unaprijed nećemo gubiti vrijeme na provjeru istih nego možemo promptno reagirati na svaku i najmanju neželjenu reakciju bolesnika. Znanje o bolesti, stanju bolesnika, zahtjevnosti operacijskogzahvata, ulozi svakog člana tima, dostupnosti medikamentozne terapije, potrebnoj apataturi, krvnim pripravcima neki su od bitnih čimbenika djelokruga rada anesteziološkog tehničara u kardiokirurškoj sali. Kardiokirurške operacije su vrlo zahtjevne, a nerijetko su bolesnici koji im se podvrgavaju starije životne dobi, a time i zahtjevniji u pristupu liječenja. Zbog načina na koji se izvodi kardiokirurška operacija postoji povećan rizik od razvoja ishemijskih bolesti.

preuzmi dokument