Lidija Mlinac, Ivana Lapaš

OB Bjelovar

centralni venski kateter

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Endovenski kateter je kateter plasiran u veliku venu koja ima višenamjensku funkciju. Indikacije za
postavljanje c. Vene su: brzo davanje lijekova u hitnim stanjima, istodobno davanje inkopatibilnih lijekova
kroz višelumenski kateter, primjena infuzije koje iritiraju male periferne vene, dugotrajna primjena infuzionih
otopina, davanje krvi i krvnih preparata, za parenteralnu prehranu, monitoring hemodinamskog statusa
bolesnika, nedostatak odgovarajućih perifernih vena i vađenje laboratorijskih pretraga. Od vrsta katetera
razlikujemo jednolumenski, višelumenski, te za djecu i odrasle, aprema mjestu inseracije v. subclaviu,
v.Jugularis, v.bBasilicu i v. femoralis. Komplikacije koje se mogu javiti tijekom i nakon uvođenja cvk – a su:
pneumotoraks, hematotoraks, hidrotorax, perforacija – laceracija krvnih žila, kardijalna aritmija, tromboza,
embolija, tamponada srca, upala ili nekroza, infekcija i sepsa. Prema istraživanju provedenom na 316
pacijenata u razdobkju od 01. 01. – 31. 08. 2008. God, njih 190 je imalo cvk, a evidentirane su 3 kateter
uzrokovane sepse, što odgovara 0,31 %.

preuzmi dokument