Autori: Sanja Hohnjec Lazar, Dragana Pavlović, Franciska Požgajec

Ustanova zaposlenja: OB VARAŽDIN

Ključne riječi: akutni koronarni sindrom, bol, medicinska sestra

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Ovaj rad prikazuje akutni koronarni sindrom kao jednu od vodečih bolesti današnjice, sa osvrtom na njegov vodeći simptom stenokardiju, kao i hitno zbrinjavanje pacijenta s akutnim koronarnim sindromom. Kod zbrinjavanja pacijenta sa akutnim koronarnim sindromom važna je uloga medcinske sestre koja procjenjuje pacijentovo stanje i prikuplja podatke o njegovoj boli. Medicinska sestra treba poznavati obilježja bolova, obavještavati liječnika o prisutnosti i jačini boli te izvoditi sve potrebne sestrinske intervencije kako bi pacijentu olakšala bol i umirila ga.