Ovčina Amer, Suvada Švrakić, Elvedin Dervišević, Aida Sijerčić

Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu

bioetika, sestrinstvo, dileme

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Kako bi medicinske sestre odgovorile na sve profesionalne izazove savremene sestrinske prakse, svoj rad moraju zasnivati na najnovijim saznanjima i spoznajama, ali i na temeljnim moralnim vrijednostima koje im omogućuju moralnu orijentaciju, kako u životu općenito, tako i u profesionalnom radu.
Sestrinstvo je postalo sastavni dio bioetike sa idejom da medicinske sestre svojim promišljanjima, znanjem i praksom pridonesu boljoj orijentaciji u pitanjima koja se odnose na život, njegovo očuvanje i unapređenje njegove kvalitete. Između sestrinstva i etike postoji prisna veza koja datira još od začetka uloge njegovateljice kao predhodnice sestrinskog zanimanja. Njihova je spojna tačka “dobročinstvo”.
Temeljni principi moderne medicinske etike su: neškodljivost, samosvjesnost i pravednost.
Bioetička načela posebno se ističu u svakodnevnom radu medicinske sestre, a to je prvenstveno profesionalizam na radnom mjestu, dobra komunikacija u timu, te poštivanje autonomije bolesnika.
Bioetičke dileme koje se nameću u modernoj sestrinskoj praksi odnose se na liječenje vitalno ugroženih bolesnika, pružanje njege u terminalnom stadiju bolesti, komunikacijski odnosi sa pacijentima i sl.
U radu će biti prikazani bioetički okviri ponašanja u procesuiranju zdravstvene njege, bioetičke dileme i odlučivanja u sestrinskoj praksi.

preuzmi dokument