Biljana Kurtović, Cecilija Rotim, Martina Smrekar, Ana Marija Hošnjak, Sanja Ledinski Fčko

Zdravstveno veleučilište, Nastavni zavod za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”

Ekvilibrij informacija u COVID-19 eri: znanstveno utemeljeno znanje u sestrinstvu.

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Kako se nova koronavirusna bolest širila svijetom, tako je rasla i zabrinutost u vezi sa širenjem
dezinformacija o pandemiji. Dezinformacije povezane s dijagnozom i liječenjem COVID-19 bile su
zbunjujuće i za opću populaciju ali i za pružatelje zdravstvenih usluga koji su se suočili s borbom s
relativno nedovoljno istraženom bolešću. Medicinske sestre, kao najveći dionici zdravstvenog sustava,
trebaju svoja znanja temeljiti na znanstveno utemeljenim istraživanjima i točnim informacijama koje
se mogu koristiti za izravno zbrinjavanje i priopćavanje pacijentima ili rizičnoj populaciji. Sposobnost
smislene i kritičke procjene i integriranja više informacija ključna je za stjecanje znanja u vrijeme 21.
stoljeća. Obzirom na veliku raznolikost informacija dostupnih na Internetu, uključujući neprovjerene,
pa čak i zlonamjerne informacije, procjena vjerodostojnosti izvora posebno je presudna. Iako se
generira mnoštvo znanja utemeljenog na dokazima o novoj koronavirusnoj bolesti, važno je znati
razlikovati visokokvalitetne i nekvalitetne informacije. Dezinformacije i lažne vijesti, uključujući sadržaj
koji se dijeli putem društvenih mreža, ugrožavaju djelotvornost intervencija prakse utemeljene na
dokazima i podrivaju vjerodostojnost znanstvene stručnosti s potencijalno dugoročnim posljedicama.
Medicinske sestre svojim znanjem doprinose u deplasiranju dezinformacija, koristeći blogove,
društvene mreže i inicijative kako bi laike usmjerile na sigurne prakse. Ovo su neki od načina na koji se
medicinske sestre, drugi zdravstveni profesionalci i istraživači bore protiv onoga što je nazvano
infodemijom COVID-19 - kombinacija prekomjernih novih i oprečnih nalaza, činjeničnih pogrešaka,
glasina i teorija zavjere, koja se širi kroz sve oblike medija, često za promicanje programa koji nisu
javnozdravstvenog karaktera.
Ključne riječi: COVID-19 pandemija, znanstveno utemeljeno znanje, infodemija

preuzmi dokument