Sanja Ledinski Fičko, dr.sc. Biljana Kurtović, Damir Važanić

Zdravstveno veleučilište, Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Utjecaj COVID-19 pandemije na obrazovanje studenata sestrinstva iz područja temeljnih hitnih medicinskih postupaka

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Pandemija COVID-19 utjecala je na sve aspekte života, uključujući i obrazovanje u sestrinstvu. Visoko
obrazovne ustanove za medicinske sestre diljem svijeta odgovorile su na pandemiju slijedeći smjernice
Svjetske zdravstvene organizacije i posebne nacionalne smjernice u vezi s pandemijom.
Obrazovanje i učenje licem u lice pretvoreno je u virtualno učenje na daljinu. Specifični, ali širi odgovori
na pandemiju oblikovani su različitim kontekstualnim čimbenicima, posebno razinom razvoja
infrastrukture informacijske tehnologije, pristupa Internetu, pristupačnosti i pouzdanosti u on-line
okruženju. Slijedom ugroze COVID-19, u ožujku 2020.godine nastava Zdravstvenog veleučilišta se u
cijelosti počela odvijati u on-line okruženju, zahvaljujući potpunoj pripremljenosti infrastrukture
informacijske tehnologije i značajnih kapaciteta za odvijanje nastave u on-line okruženju. Odvijanje
vježbovne nastave iz kolegija Temeljni hitni medicinski postupci u navedeno vrijeme sadržajno se
odvijalo u Moodle platformi, temeljem video prikaza različitih scenarija u pristupanju i zbrinjavanju
hitnih stanja. Zbog potrebe provjere naučenog, studentima su zadani vježbovni zadatci, kvizovi s ciljem
ispitivanja znanja iz područja temeljnih hitnih medicinskih postupaka te prikazi slučajeva s potrebom
procjene trijažne kategorije pod nadzorom mentora – vanjskih suradnika kolegija.
Pandemija je vrlo jasno pokazala sve veću ulogu tehnologije u obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. Ova
brza tranzicija u obje domene će dovesti do brzog poboljšanja i prihvaćanja sve više tehnoloških
rješenja, a zasigurno će neke od tih promjena biti trajne. Globalni odgovor na pandemiju je da svaka
obrazovna ustanova uloži u budućnost. Prijedlog za integriranje više simulacijskih iskustava u
kurikulum zahtijeva, među mnogim drugim čimbenicima, da obrazovne ustanove imaju opremu,
materijal i ljudske resurse za provođenje simulacijske vježbovne nastave.
Ključne riječi: COVID-19, obrazovanje, studenti sestrinstva, temeljni hitni medicinski postupci

preuzmi dokument