Mirna Žulec, Ksenija Eljuga

Poliklinika Marija, Veleučilište u Bjelovaru

Ozljede zbog pritiska uzrokovane medicinskim uređajima

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Medicinski uređaji su svi uređaji koji se koriste u liječenju ili dijagnostici, a od 2016. je ova vrsta ozljede klasificirana u National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP).
Oko 35% svih hospitaliziranih bolesnika razvije ozljede koje su povezane primjenom ovih uređaja, kod njih 30-70 % uzrok su respiratorni uređaji, dok ostatak ozljeda uključuju cjevčice, zavoje, pomagala za inkontinenciju, itd. Pojavnost je prisutna u svim dobnim skupinama. Prevencija ovakvih ozljeda je složena jer su medicinski uređaji neizostavni u liječenju, a liječenje same ozljede zahtjevno. Razvoju ozljede doprinosi loš nutritivni status, ishemija tkiva te edem tkiva.
Smatra se da su ove ozljede prisutne samo kod bolesnika, no pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, povećana je pojavnost ovih ozljeda kod medicinskog osoblja (kod oko 30% osoblja), po većinom zbog nošenja protektivnih maski.
Mjesto nastanka ovih ozljeda nije samo koštana prominencija, nego svako mjesto na kojem pomagalo dotiče kožu, što može zbuniti medicinsko osoblje pri procjeni bolesnika.
U cilju smanjenja pojavnosti ovih ozljeda potrebna je redovna holistička procjena bolesnika, procjena statusa kože s naglaskom na mjesta prominencija te područja ispod uređaja. U preventivne mjere je potrebno uključiti individualizirani plan repozicioniranja izrađen sukladno tipu površine na kojoj je bolesnik, stanju kože i pokretljivosti.
Uz individualizirane planove prevencije, potrebni su i konsenzusi te postupnici na nivou svakog odjela i ustanove, a koji trebaju biti napravljeni sukladno vrsti uređaja, stupnju obrazovanja medicinskih sestara te evidentiranoj pojavnosti ovakvih ozljeda.
Ključne riječi: ozljeda zbog pritiska, medicinska sestra, prevencija

preuzmi dokument