Petra Gazec, Nikolina Kraljić, Margita Poturić, Adriano Friganović

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Specifičnosti skrbi za bolesnike sa transplantacijom pluća

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Iako je prva eksperimentalna transplantacija pluća izvedena 1946. godine, prva uspješna je izvedena 1981. godine. U Hrvatskoj transplantacija pluća izvedena je prvi put 2002. godine na KBC Zagreb. Pluća su specifičan organ koji je zbog svoje osnovne funkcije u stalnom dodiru s vanjskim svijetom te su izložena povišenoj incidenciji razvoja infekcija. Kao krajnji terapijski postupak u završnoj fazi bolesti u kojih uz medikamentoznu terapiju ne dolazi do poboljšanja ili stabilizaciju bolesti primjenjuje se transplantacija pluća. Najčešće indikacije su KOBP, idiopatska plućna fibroza, cistična fibroza, manjak α1–antitripsina i primarna plućna hipertenzija. Manje česte indikacije su intersticijske bolesti pluća (npr. sarkoidoza), bronhiektazije i prirođene bolesti srca. Terminalne bolesti drugih organa, generalizirane infekcije, produljeni šok, neke su od kontraindikacija. Transplantacija pluća izvodi se u općoj anesteziji, upotrebom dvoluminalnog endotrahealnog tubusa čija primjena omogućuje kolaps plućnog parenhima na strani operativnog zahvata te se unaprijed određuje i planira postavljanje katetera koji su potrebni tijekom operativnog postupka. Osim osiguravanja preživljavanja pacijenta, cilj transplantacije je i omogućavanje približno istog zdravstvenog stanja koje su pacijenti uživali i prije same bolesti te postizanje ravnoteže između funkcionalne efikasnosti presatka i psihičkog te fizičkog integriteta pacijenta te podizanje kvalitete života. Za konačan ishod ključna je što efikasnija postoperativna intenzivna skrb, a stručnjaci uključeni u oporavak i svakodnevnicu pacijenta nakon transplantacije pluća su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi i socijalni radnici. Zdravstvena njega bolesnika nakon transplantacije pluća proces je koji zahtijeva puno znanja, iskustva i manualnih vještina kod medicinskih sestara i tehničara koji je provode. Medicinska sestra u procesu transplantacije pluća ima važno mjesto bilo da sudjeluje u operativnom dijelu, jedinici intenzivnog liječenja ili oporavku na bolničkom odjelu.
Ključne riječi: pluća, infekcija, transplantacija, intenzivna skrb

preuzmi dokument