Jelena Brkić, Daila Zukić

Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Bosna i Hercegovina

Zdravstvena njega pacijenta sa traheostomom

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

UVOD: Traheotomija je kirurški zahvat kojim se na vratu otvara dušnik i tako omogućuje disanje, koje je bilo poremećeno brojnim faktorima i uzrocima respiratorne insuficijencije. Trahealna kanila umeće se u dušnik, služi da se otvor na prednjoj stijenci traheje ne stisne te da se sekret iz donjih dišnih putova može lakše uklanjati bilo kašljanjem bilo aspiracijom sekreta. Zdravstvena njega usmjerena je na:
osiguranje prohodnosti kanile i dišnih putova
sprečavanja infekcija
osiguranje potrebne količine vlažnog zraka koji bolesnik udiše
očuvanja integriteta kože oko traheostome
osigurati dovoljan unos tekućine
osigurati pravilnu prehranu
osigurati način komunikacije
osiguranje fizičke i emocionalne udobnosti.
CILJ: Prikazati specifičnosti procesa njege traheotomiranog bolesnika pregledom literature i relevantnih časopisa, te staviti naglasak na važnost kvalitetne zdravstvene njega traheotomiranog bolesnika. REZULTATI: Zdravstvena njega usmjerena je na osiguranje prohodnosti kanile i dišnih putova, sprečavanja infekcija, osiguranje potrebne količine vlažnog zraka koji bolesnik udiše, očuvanja integriteta kože oko traheostome, osigurati dovoljan unos tekućine, osigurati pravilnu prehranu, osigurati način komunikacije, osiguranje fizičke i emocionalne udobnosti. Rehabilitacija je važan dio liječenja, a u nju je uključen cijeli medicinski tim stručnjaka. Toaleta traheostome uključuje:
aspiraciju sekreta iz dišnih putova
čišćenje unutarnje kanile
promjenu zavoja i vrpce koja pridržava kanilu
promjenu uloška kanile.
ZAKLJUČAK: Radi provođenja zdravstvene njege bolesnika sa traheostomom potreban je sustavan, sistematiziran i specijaliziran pristup svih članova zdravstvenog tima
Ključne riječi: traheostoma, trahealna kanila, aspiracija, edukacija

preuzmi dokument