Josip Brusić, Stella Gašparuš, Dragana Andrić

Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

COVID 19 i MI

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Svaki bolesnik zaprimljen na Odjel intenzivnog liječenja je specifičan predstavlja izazov za osoblje. Osnivanjem respiracijskih centara (CRC-a) sestrinstvo je dobilo novu dimenziju u organizaciji i edukaciji djelatnika za rad u CRC-u.
Susret sa nepoznatim, neizvjesnim, a bliskim oboljenjem zahtijevao je potpunu reorganizaciju sustava kakvu smo do jučer poznavali. Prilagođavanje na zaštitnu opremu, novu radnu sredinu i patologiju bolesti zahtijevalo je ratnu doktrinu pretočenu u sigurnosne protokole, sa praktički dnevnom evaluacijom i prilagodbom.
Kronični nedostatak kadra u prvom redu, jedne male zajednice „intenzivističkih sestara“ trebalo je ojačati djelatnicima sa drugih odjela.
Poštujući postulate menadžmenta u zdravstvu te prepoznavanju važnosti ne intezivističkih sestara koje su od nemjerljivog značaju u JIL – u u sprovođenju zdravstvene njege, te uključivanjem fizioterapeuta kao ravnopravnih partnera u ranu fazu liječenja (prvi u RH) stvorili smo radna okruženja koja su unatoč strahovitom opterećenju i neizvjesnosti postala traženo radilište našeg KBC – a. 90 % kolegica i kolega koje su došle na ispomoć izrazile su želju za nastavkom karijere na našoj Klinici.
Unatoč navedenom COVID 19 grubo je pokazao ranjivost u broju i razini edukacije medicinskih sestara naročito iz Intenzivnog liječenje, ali i otvori nam je mogućnosti uvođenja potrebne dodatnih mjera kako bi se smanjio utjecaj na kvalitetu skrbi kad skrb pružaju ne intenzivne medicinske sestre.
Nadamo se da će dobrobit ove pandemije biti prvenstveno u prepoznavanju i poticanju specijalističkih studiji - obrazovanje i osposobljavanje, prvenstveno sa ciljem na fokusu dobrobit osoblja - smanjiti burnout uzrokovan neformalnim, nesistematiziranim i samoeduciranim obrazovanjem.
Ključne riječi: COVID 19, JIL, edukacija, organizacija

preuzmi dokument