B.Bačić, I. Jukić

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Obrazovanje medicinskih sestara i stjecanje kompetencija za njegu i praćenje transfuzijski liječenih bolesnika

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

U Hrvatskoj je obrazovanje medicinskih sestara podijeljeno u dvije razine:
temeljna naobrazba – srednja strukovna škola
visoki stupanj naobrazbe – preddiplomski i diplomski stručni ili sveučilišni studiji
Srednjoškolsko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara opće njege u Hrvatskoj traje pet godina, (dvije godine općeg obrazovanja i tri godine strukovnog obrazovanja).
U tri godine strukovnog obrazovanja uključeno je 4600 sati nastave i vježbi.
Nakon završenoga strukovnog obrazovanja stječe se naziv medicinska sestara/tehničar opće njege s direktnim upisom u Registar medicinskih sestara Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS).
Cilj ovog rada je potaknuti svijest o potrebi edukacije medicinskih sestara o transfuzijskom liječenju tijekom školovanja, a i tijekom zapošljavanja.
Kompetencije medicinskih sestara regulirane su Zakonom o sestrinstvu. U ZOS -u se navode kompetencije za medicnske sestre s temeljnom naobrazbom, prvostupnice, te magistre sestrinstva.
Uzimanje uzoraka krvi bolesniku za transfuzijsko liječenje, uloga medicinske sestre u primjeni krvnih pripravaka i intervencija kod poslijetransfuzijskih reakcija, vođenje hemovigilancije svakodnevni su poslovi na mnogim bolesničkim odjelima naših bolnica.
Ako kompetencije proizlaze iz obrazovnog plana, važno je naglasiti kako se kroz srednjoškolsko obrazovanje od 30 nastavnih predmeta niti jedan ne odnosi isključivo na transfuzijsko liječenje odnosno njegu transfuzijski liječenog bolesnika, a ne postoji niti izborni predmet – transfuzijska medicina.
Medicinske sestre mogu upisati višu razinu izobrazbe koja uključuje sveučilišni ili stručni preddiplomski studij sestrinstva te sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij.
Studiji sestrinstva također u obveznim nastavnim programima nemaju transfuzijsku medicinu, za razliku od nekih drugih smjerova istog veleučilišta koji imaju predavanja, kliničke vježbe, seminar i praktičnu nastavu iz transfuzijske medicine.
Kompetencije medicinskih sestara koje se odnose na proces transfuzijskog liječenja nisu usklađene s nastavnim programima tijekom obrazovanja i postoji veliki prostor za napredak i poboljšanje kvalitete rada.
Ključne riječi: obrazovanje medicinskih sestara, kompetencije medicinskih sestara, transfuzijska medicina

preuzmi dokument