Mirjana Meštrović, Anamarija Bajac, Alen Žakula

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Monitoring zjenica kod bolesnika s teškom traumatskom ozljedom mozga

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Traumatska ozljeda mozga (TBI) vodeći je uzrok smrti i invalidnosti u svijetu i čini oko 30% svih smrtnih slučajeva povezanih s ozljedama. Nakon primarne ozljede mozga, cilj zbrinjavanja bolesnika usmjeren je prevenciji i liječenju sekundarnih ozljeda mozga koje su najčešće posljedica hipoksemije, hipoksije, hipotenzije i intrakranijske hipertenzije. Kontinuirano praćenje i monitoring veličine, oblika i reakcija zjenica na svjetlo ima značajnu ulogu u intenzivnoj skrbi i liječenju neurokirurških bolesnika. Povišeni intrakranijski tlak ( ICP) može dovesti do poremećaja funkcije moždanog debla i uzrokovati abnormalnosti u veličini zjenica, simetriji i reaktivnosti zjenica na svjetlosni podražaj. Do sada pregled zjenica vršio se promatranjem zjenica i praćenjem reaktivnosti na direktni svjetlosni podražaj pri čemu se kao izvor svjetla koristila ručna baterijska svjetiljka ili noćna lampa uz krevet bolesnika. Stoga se procjena veličine, oblika i reaktivnosti zjenica u osnovi temeljila na vizualnoj kvalitativnoj procjeni medicinskog djelatnika koji je vršio procjenu. Ova kvalitativna metoda temeljena na subjektivnoj procjeni ima različita ograničenja, uključujući ograničenu preciznost i značajnu varijabilnost među promatračima.
Za razliku od kvalitativne procjene zjenica, kvantitativna pupilometrja omogućuje brzo i precizno mjerenje veličine zjenice i niza dinamičkih varijabli zjenica uz pomoć pupilometra (NPi-200, NeuroOptics). Na temelju integracije ovih varijabli u algoritam, pupilometar izračunava neurološki indeks zjenica (NPi). Vrijednosti NPi su između 0 i 5 (s 0,1 decimalnom preciznošću). Patološke vrijednosti NPi definirane su kao <3.
Kontinuirani monitoring zjenica nezaobilazni je dio intenzivne skrbi za neurokirurške bolesnike jer na vrijeme uočene abnormalnosti i odstupanja mogu promijeniti tijek i ishod liječenja, odnosno trajne i novonastale abnormalnosti zjenica povezane su s lošijim ishodom liječenja.
Cilj rada je prikazati kvantitativnu pupilometriju u svakodnevnoj sestrinskoj praksi.
Ključne riječi: zjenice, pupilometrija, sestrinska skrb

preuzmi dokument