Donald Peran, Dario Kaselj

Zavod za intenzivno liječenje, Kinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

Pravovremena detekcija moždane smrti kod neurološkog bolesnika

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Pravovremena detekcija je prva faza potencijalnog provođenja postupaka koji mogu dovesti do očuvanja pacijenta u svrhu eksplantacijskog i u konačnici transplantacijskog procesa. Pretrage kojima sa sigurnošću utvrđujemo moždanu smrt su TCD (transkranijski doppler), DSA (digitalna supstrakcijska angiografija), evocirani potencijali (zvučni i somatosenzorni) i scintigrafija mozga. Pretraga kojom se utvrđuje je izbor liječnika a ovisi o lokalizaciji nastale ozlijede mozga. Monitoring je jedna od primarnih zadataka medicinske sestre-tehničara, a primarno se provodi vizualnim praćenjem samog pacijenta a sekundarno medicinskim uređajima i pomagalima.
Prvo provođenje donorskog postupka na KBC-u provedeno je 1973. godine, a znatan porast ne Neurološkoj klinici je bio 2008. godine.
Donirati organe može svaka osoba kojoj je kliničkim testovima dokazana moždana smrt, a funkcija ostalih organskih sustava ostala sačuvana.
POKAZATELJI MOŽDANE SMRTI
Ukočene i raširene ili srednje raširene zjenice bez reakcije na jako svjetlo.
Mora postojati odsutnost testiranih refleksa.
Odsutnost reakcije na duboku bol.
Odsutnost svih stanja koja bi mogla oponašati moždanu smrt.
KONTRAINDIKACIJE ZA DARIVANJE ORGANA
Nema gornje dobne granice, ispod 5 godina života.
Sustavne maligne bolesti.
Jasni znaci septikemije i prisutnost infekcije bilo kojeg organskog sustava.
Pozitivan nalaz za hepatitis B i C, pozitivan HIV.
Oligoanurija usprkos medikamentnoj terapiji.
Trajanje mehaničke ventilacije dulje od 7 dana.
ZADACI MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA
Medicinska sestra-tehničar asistira ili samostalno provodi slijedeće postupke:
uvođenje CVK
Postavljanje arterijske kanile
Postavljanje periferne venske kanile
Praćenje bolesnika na pretrage
Uvođenjem invazivnog monitoringa konstantno se prate RR, puls, tjelesna temperatura, a CVT se mjeri svaka 2-4 sata, no po potrebi i češće.
Satna diureza(0.5-1ml/kg) optimalno 70kg.
Ključne riječi: stalni nadzor, pravovremena detekcija, invazivni monitoring

preuzmi dokument