Vesna Arežina, Alenka Žvikart

Klinički centar Ljubljana

Zdravstvena njega djeteta na cjelovitoj paranteralnoj prehrani kod kuće

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Djeca sa sindromom kratkog crijeva godinama se liječe na Odjelu dječje kirurgije. Razne bolesti dovode do ove dijagnoze. Loše cirkulirajuća i oksigenirana crijeva umiru i kao rezultat toga, većina crijeva se uklanja tijekom operacije. Crijeva više ne mogu obavljati svoju normalnu funkciju, a to je resorpcija hranjivih sastojaka. Potrebna im je cjelovita parenteralna prehrana za normalan rast i razvoj djece s sindromom kratkog crijeva.
Djeci sa sindromom kratkog crijeva ugrađen je kateter Broviac, nakon čega svakodnevno dobivaju pareteralnu prehranu. Kateter Broviac središnji je venski kateter koji se može ugraditi dugi niz godina uz pravilnu njegu i rukovanje.
Na Odjelu dječje kirurgije razvili smo protokol za učenje roditelja. Učimo ih pravilnom i aseptičnom rukovanju kateterom. To im omogućuje normalan život u njihovom kućnom okruženju. Odlazak kući moguć je kada dijete ima stabilnu ljekarničku smjesu. Liječnički pregledi redovito mjesečno prate razvoj djece.
Ključne riječi: cjelovita parenteralna prehrana, kateter Broviac, dijete, sindrom kratkog crijeva
Postavljanje arterijske kanile
Postavljanje periferne venske kanile
Praćenje bolesnika na pretrage
Uvođenjem invazivnog monitoringa konstantno se prate RR, puls, tjelesna temperatura, a CVT se mjeri svaka 2-4 sata, no po potrebi i češće.
Satna diureza(0.5-1ml/kg) optimalno 70kg.
Ključne riječi: stalni nadzor, pravovremena detekcija, invazivni monitoring

preuzmi dokument