Josip Brusić

Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Hidracija bolesnika i balansirane otopine

''14. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. lipnja. 2021.

Hidracija bolesnika predstavlja izazov moderne medicine, optimalni balans tekućina ovisi o više faktora. Postoji vrlo uski prostor između hipovolemije i hipervolemije koji moramo održavati kako bi izbjegli možebitne komplikacije na štetu bolesnika.
Balansirane otopine svoju primjenu imaju u nadoknadi intravaskularnog volumena (nenormalni gubici) – u bolesnika sa septičkim šokom, nadomještanje gubitaka tekućine i elektrolita – npr. kirurški bolesnik s gubitkom krvi i svakako održavanje statusa tjelesne tekućine i zadovoljavanje dnevnih potreba za tekućinom i elektrolitima kod normalnih gubitaka – npr. bolesnik koji poslije operacije nije u stanju uzimati hranu peroralno.
Jedna od balansiranih otopina koja je kod nas u široj primjeni je Plasma-Lyte - izotonična puferirana intravenska kristaloidna otopina s fiziokemijskim sastavom koji usko odražava ljudsku plazmu.
Da bi hidracija bolesnika bila uspješna potrebno je terapiju balansiranim otopinama individualizirati sa razumijevanjem ciljeva i svrhe i davanja.
Balansirane otopine potrebno je propisivati poput lijekova određujući dozu, vodeći računa o izboru tekućine, sastavu, karakteristikama i specifičnostima.
Bez obzira koju otopinu izabrali ili koristili, evaluacijom i kontinuiranom procjenom stanja bolesnika, svako odstupanje ili razvoj komplikacija može zahtijevati promjenu vrste otopine.
Ključne riječi: hidracija, balansirane otopine, bolesnik

preuzmi dokument