Sanja Ledinski Fičko, dr.sc. Biljana Kurtović

Zdravstveno veleučilište, Mlinarska 38, Zagreb

Uporaba simulatora u poučavanju vještina osnovnih mjera održavanja života

''13. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

16. i 17. 11.2020. / ZOOM PLATFORMA

Ciljevi kolegija Temeljnih hitnih medicinskih postupaka pri Zdravstvenom veleučilištu su
usmjereni razvoju potrebnih znanja i vještina za procjenu vitalnih funkcija,
prepoznavanju kardiopulmonalnog aresta, temeljnim postupcima oživljavanja, razvoju
sposobnosti praćenja novih dostignuća, spoznaja i znanja. Osim teorijskih predavanja,
unutar kolegija se održava i praktična nastava u kabinetu vještina. Takva vrsta nastave je
zasnovana na izvođenju osnovnih mjera održavanja života (BLS) na simulatoru. Simulator
se sastoji od dviju jedinica: lutke za vježbu ResusciAnne te računalnog programa
SkillReporter. Jedinice su bežično međusobno povezane. Pregledom literature, stručnih i
znanstvenih članaka, utvrđena je visoka razina zadovoljstva studenata praktičnom
nastavom o osnovnim mjerama održavanja života. U rezultatima istraživanja, studenti
najčešće na pitanje bi li im stečene praktične vještine bile korisne u stvarnom nesimuliranom okruženju, navode nedostatak samopouzdanja u izvedbi naučenog u nesimuliranom okruženju. Također, istraživanjima je utvrđeno kako periodično ponavljanje
navedenih praktičnih vježbi povećava samopouzdanje studenata u izvedbi istih. Edukacija
studenata dodiplomskih studija sestrinstva o osnovnim mjerama života je neophodna.
Potrebno je planirati periodično izvođenje praktičnih vještina i nakon završenog studija
tijekom trajnog stručnog cjeloživotnog usavršavanja.
KLJUČNE RIJEČI: simulator, osnovne mjere održavanja života, studenti

preuzmi dokument