Vesna Bratić , Mirjana Meštrovic

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje , KBC Zagreb

Terapija visokim protokom putem nosne kanile (high flow nasal cannula) – naša iskustva

''13. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

16. i 17. 11.2020. / ZOOM PLATFORMA

Terapija visokim protokom neinvazivna je respiratorna potporna terapija koja
pacijentima pruža ugrijani, navlaženi zrak obogaćen kisikom pomoć u nosne kanile.
Tipično se koristi kod pacijenata sa spontanim disanjem kojima je potreban kisik pri
već im protocima. Može pruz iti respiratornu potporu pacijentima s akutnim
hipoksemijskim respiratornim zatajenjem i sprječiti naknadnu intubaciju kada se pravilno
koristi. To uvelike poboljs ava udobnost pacijenta i jednostavnost upotrebe. Korištenje
grijane i vlaz ne nosne kanile visokog protoka (HFNC) postalo je sve popularnije u liječenju
bolesnika s akutnim respiratornim zatajenjem kroz sve dobne skupine. Tradicionalna
nosna kanila omogućuje protok od 2–6 L / min., pacijenti s respiratornim distresom mogu
imati puno veće vršne brzine inspiratornog protoka. Ako je brzina inspiracijskog protoka
pacijenta već a od one koju pruža kanila, pacijent će uvlačiti sobni zrak u pluća. To rezultira
razrjeđivanjem kisika i pacijent neće primati točnu željenu količinu kisika. Kada se za
dovod kisika koristi nosna kanila visokog protoka ili HFNC, protoci su mnogo već i nego
s to se to može postići tradicionalnom nazalnom kanilom. To rezultira većom isporukom
propisanog kisika u pluća i manjim uvlačenjem sobnog zraka. Terapija kisikom u nosnoj
kanili s velikim protokom (HFNC) najnovija je tehnika koja omogućuje isporuku velikog
protoka (do 70 L / min) plina zagrijanog i vlažnog kao u fiziološkim uvjetima. Ova
strategija oksigenacije mogla bi biti korisna za pacijente JIL-a kako bi se izbjegla intubacija
za one s akutnim hipoksemijskim respiratornim zatajenjem. Visoka brzina protoka kisika
koji se kontinuirano isporučuje u dišne putove može generirati pozitivan učinak tlaka na
kraju izdisaja (PEEP) i ispiranje mrtvih prostora, ispiruči ugljični dioksid (CO2) iz gornjih
dišnih putova s to može pomoć i u poboljšanju alveolarne ventilacije i smanjenju rada
disanja.
Terapija velikim protokom je ekonomična, jer ne zahtijeva ventilator, a može se koristiti u
raznim bolničkim područjima, uključujući: objedinjene bolničke hitne prijeme, jedinice
intenzivnog i postintenzivnog liječenja te sobe za buđenje. Primjena kisika s visokim
protokom preko nosne kanile u postoperativnom periodu kod kirurških bolesnika u
svakodnevnom radu pokazala je manju incidenciju postintubacijske respiratorne
insuficijencije te posljedično tome manju potrebu za ponovnom primjenom mehaničke
ventilacije. Primjena ugrijane i ovlažene mješavine plinova ( zraka i kisika) kisika s
visokim protokom poboljšava mukocilijarnu funkciju, s to doprinosi manjoj učestalosti
poslijeoperacijskih komplikacija (atelektaza, pneumonija).
Ključne riječi: terapija visokim protokom, ekstubacija, komplikacije.

preuzmi dokument