Draženka Maras, Užbolt Jasnica

Klinika za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb

leukafereza,reinfuzija,dijete

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Autologna transplantacija je terapijska metoda kojom se manje vrijedne i bolesne krvotvorne
matične stanice zamjenjuju zdravim. Matične stanice su CD 34 pozitivne stanice iz koštane srži
koje su multipotentne. Iako ih u perifernoj krvi ima u malom broju, on se može povećati umjetnom
stimulacijom. Matične stanice se prikupljaju procesom leukafereze putem staničnog separatora.
Nakon leukafereze i oporavka bolesnika slijedi megaterapija i transplantacija. Neposredno prije
megaterapije provodi se informativni razgovor s roditeljima i samim bolesnikom te potpisivanjem
pristanka za autolognu transplantaciju. Pristanak potpisuju oba roditelja, liječnik i medicinska
sestra.
Na megaterapiju se nastavlja transplantacija, i to obično 36 sati nakon zadnjeg citostatika. Na
sam dan reinfuzije matičnih stanica premješta u sobu za obrnutu izolaciju.
Prije nego što se preseli u izolaciju, dijete se okupa i svi mu se pregibi premažu betadinom. Pola
sata prije reinfuzije matičnih stanica daje se premedikacija prema liječničkoj perskripciji, tek tad
se transplantat vadi iz tekućeg dušika i otapa neposredno uz bolesnički krevet. Reinfuzija može
trajati od 15 minuta do najduže 6 sati. Dijete se zadržava u izolaciji dok apsolutni broj leukocita ne
bude 500 / mm³, 2 dana zaredom. Kad se to postigne, dijete ne mora više biti u obrnutoj izolaciji
pa se priprema na odlazak kući.
Budući da je liječenje autolognom transplantacijom vrlo specifično i kompleksno te zahtijeva
dobru timsku suradnju različitih zdravstvenih profila, svaki od njih nastoji svoj dio posla obaviti na
najbolji mogući način. Iako ishod liječenja ovisi i o materijalnoj strani, mnogo bitniji su naše
iskustvo i ustrajnost. Kad sve to uskladimo, uspjeh je neizostavan.

preuzmi dokument