Autori: Josip Brusić

Ustanova zaposlenja: KBC Rijeka

Ključne riječi: mehanička ventilacija, atelektaze, upalni parametri

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Mehanička ventilacija u općoj anesteziji je standardni postupak održavanja dišnog puta korištenjem anestetika i mišićnih reklaksansa. Iako se mehanička ventilacija smatra sigurnim postupkom, dovodi do smanjene funkcija pluća prvenstveno zbog gubitka mišićnog tonusa koji smanjuje rezidualni kapacitet pluća, mijenja ventilacijsko perfuzijske odnose što posljedično dovodi do razvoja atelektaza. Atelektaze se razvijaju u 90 % bolesnika u općoj anesteziji, a po mehanizmu nastanka razlikujemo; – kompresijske atelektaze – asorpcijska atelektaza – atelektaze uzrokovane gubitkom surfaktanta. Atelektaze su glavni uzrok alveolarne hipoksije, posoperativnih plućnih komplikacija, hipoksija i lokalnog upalnog odgovora. Opća anestezija remeti broj imunoloških komponenti i odgovor imunološkog sustava, što je dobro prepoznato kao poremećaj imuniteta nakon operativnog zahvata i opće anestezije. Nekoliko studija je pokazalo da epitelne stanice dišnih putova luče povišene vrijednosti imunoloških molekula (IL-6, IL-8, faktor tumorske nekroze – TNF) tijekom mehaničke ventilacije što može izazvati lokalni ili sistemski upalni odgovor sa posljedicom akutne ozljede pluća i pneumonije.