Samira Festić, Marija Jovanović, Monika Marčelja

KBC Rijeka

aspiracija, jajne stanice, izvantjelesna oplodnja

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Aspiracija jajnih stanica je kirurški invazivni postupak uzimanja jajnih stanica iz
folikula jajnika transvaginalnim putem pod kontrolom ultrazvuka .Aspiracija jajnih
stanica se izvodi u svrhu izvantjelesne oplodnje ili očuvanja fertiliteta kod onkoloških
pacijentica. Zahvat se može izvoditi uz anesteziju prema preporuci liječnika ili želji
pacijentice. Medicinska sestra identificira i priprema pacijenticu, priprema operacionu
salu, materijal i instrumente za zahvat, asistira liječniku kod aspiracije jajnih stanica i
anestezije te vodi potrebnu prateću medicinsku dokumentaciju. Medicinska sestra se
brine o mirovanju nakon zahvata te provjerava vitalne funkcije, pojavu značajnije boli
i krvarenja, orijentiranost i samostalnost kretanja. Suradnja medicinske sestre,
ginekologa, anesteziologa i dobro informirane pacijentice od velike je važnosti za
uspjeh medicinskog zahvata aspiracije jajnih stanica u anesteziji i zadovoljstvo
pacijentice.

preuzmi dokument