Maja Krivak, Nikolina Vratan

KBC ''Sestre milosrdnice''

akutna bol, učinci boli, APS, analgetici, analgetske tehnike

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Akutna je bol normalan, predvidljiv fiziološki odgovor na štetni podražaj, izazvan akutnom bolesti, koji narušava zdravlje i ugrožava tjelesni integritet te stoga ima upozoravajući zaštitni učinak. Posljednjih desetak godina akutna bol smatra se najvažnijim čimbenikom razvoja endokrinih i neurohumoralnih poremećaja u neposrednom postoperacijskom ili postraumatskom razdoblju te u nizu ostalih kliničkih stanja praćenih snažnom boli.Akutna je bol proglašena petim vitalnim znakom zajedno s pulsom, tlakom, disanjem i temperaturom i važan je inidator ugroze tjelesnog i psihičkog integriteta bolesnika. Današnji status struke potvrđuje da je neliječena akutna bol tijekom perioperacijskog razdoblja najsnažniji okidač stresnog odgovora koji pokreće vitalno ugrožavajuće metaboličke i upalne odgovore. Cilj liječenja akutne boli je potpuno uklanjanje boli multimodalnim pristupom te primjenom koncepta preventivne analgezije.Zbog svega
navedenog smo prepoznali potrebu za poboljšanjem liječenja postoperativne boli pa smo prihvatili APS kao sredstvo unapređenja liječenja boli i povećanja kvalitete rehabilitacije bolesnika.

preuzmi dokument