Miroslav Đureš

KB Sveti Duh, Zagreb

djeca, anestezija, postupci, edukacija, MRI

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Pod dječjom anestezijom podrazumijavamo sve anesteziološke postupke koji se provode na djeci od novorođenačke dobi pa do 14. godine života. Osobitosti djećje anestezije proizlaze iz fizioloških specifičnosti djece, pa prema tome i anestezija kod djece je specifična te prilagođena dječjem uzrastu.
Poznato je da mala djeca teško podnose odvajanje od kuće (roditelja) i da teško razumiju nužnost medicinske intervencije. Stoga je potrebna vrlo brižljiva priprema i mnogo strpljivog uvjeravanja roditelja. Svoj djeci, osim vrlo male, treba objasniti da idu u bolnicu na pretragu. Treba im reći da će za vrijeme pretrage spavati, da ih ništa neće boljeti, da će roditelji cijelo vrijeme biti uz njih,a kad se probude da idu natrag kući. Djeci treba reći da će im nakon toga biti bolje. Jednostavnim riječima objasniti djeci što će se dogoditi i strpljivo davati odgovore na djećja pitanja. Poznata je činjenica da pripremljena djeca bolje podnose odlazak u bolnicu i susret s medicinskim osobljem.
Također,i same pretrage za potrebe anestezije trebaju biti što manje invazivne, trebaju se svesti na najobaveznije, izbjegavajući ponavljanje pretraga i suvišnu upotrebu igala. EKG i rentgenska snimka pluća nisu u djece rutinska pretraga.
Na anesteziološkom pregledu i roditeljima i dijetetu objasnit će se svi anesteziološki postupci.
Premedikacija djece vrši se u sobama ili u preanestezijskoj ili postanestezijskoj prostoriji za smještaj djece.
Znam da se kod manje djece premedikacija daje rektalno (kao miniklizma ili čepić), a može i per os, u obliku kapi ili sirupa. To su uglavnom benzadijazepini.
Zbog nedostatka prostora, a i zbog kratkoće pretrage (od 10 do 40 minuta), nismo premedicirali djecu.
Ne znam koliko vam je poznato, naša Bolnica bila je jedina koja je radila MRI kod male djece u anesteziji. Tako da smo od 1989. godine, pa do kraja 2010. godine učinili 2628 MRI-a u anesteziji. Počeli smo za 68 u 1989. godini a završili sa 187 anestezija u 2010. godini. Tijekom ratnih godina bilo je nešto manje djece na pretragama (prosječno oko 50 pretraga godišnje), a kasnije, nakon Domovinskog rata i do 180 pretraga godišnje u anesteziji.
Tijekom svih tih godina, anestezirali smo djecu i na očnom odjelu zbog raznih vrsta okulističkih pregleda.

preuzmi dokument