Ivanka Kikić, Đ. Kralj

Opća bolnica Karlovac, Služba za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

anestezija, dijagnostika, medicinska sestra/tehničar

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Razvoj medicine i sukladno tome novih dijagnostičkih i terapijskih procedura (radiološke, dijagnostičke endoskopske postupke i minimalno invazivni terapijski postupci) uvjetovalo je razvoj anestetika i anestezioloških tehnika koje omogućuju:
1. budnu sedaciju
2. sedaciju
3. analgosedaciju.
Istovremeno, izvođenjem tih postupaka moraju se osigurati uvjeti za hemodinamsku i respiratornu stabilnost, eliminaciju boli tijekom njihovog izvođenja uz osiguravanje sustava sigurnosti terapijskih i dijagnostičkih postupaka koji zahtijevaju primitke i otpust bolesnika iz bolnica u istom danu. Ovo je omogućeno razvojem kratkodjelujućih anestetika i analgetika s jedne strane te razvojem neinvazivnog načina monitoriranja kardiorespiratorne funkcije kao i praćenjem dubine stanja svijesti (bis).
Važnost odabira bolesnika, priprema bolesnika uključujućim kriterijima kao i poštivanje kriterija za otpust bolesnika kući istog dana.
Poznavanje sustava monitoriranja i nadzora bolesnika uz istovremeno vođenje sestrinske medicinske dokumentacije osnovni su dio rada medicinske sestre/tehničara.

preuzmi dokument