Štefanija Pavlic –Bermanec,Milena Škvorc,Milica Kacun

Odjel za anesteziju i reanimaciju Županijska bolnica Čakovec

prije anestezijski pregled, psihološka priprema, vrsta anestezije

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Ovisno o dobi djeteta,vrsti pretrage ,bolestima djeteta ili u hitnim slučajevima eventualnim ozljedama , anesteziolog će odrediti tip anestezije. Kao i svaka druga i ova anestezija uključuje prije anestezijski pregled,psihološku pripremu djeteta i roditelja,nadzor nakon anestezije. Dobra suradnja s jedne strane , roditelja i djeteta i s druge strane medicinskog osoblja , znatno smanjuje traumatiziranost djeteta zbog boravka u bolnici. Anestezija za dijagnostičke postupke kod djece, mora biti sigurna,sa minimalnim popratnim djelovanjem i mora omogućiti brz oporavak i buđenje djeteta. Zbog toga je važno da se roditelji striktno pridržavaju uputa anesteziologa.

preuzmi dokument