Davorka Ćelić, Radmila Jokić, Ivanka Višković

Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka

anestezija, dijete, novorođenče, anestezijski pribor, premedikacija, opća anestezija, regionalna anestezija

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

„Djeca nisu smanjeni odrasli“ – i razlika u tjelesnoj masi nije jedino i najvažnije stajalište prema djetetu
i odraslom.
Rast i razvoj od začetka do pune zrelosti dijeli se u određena razdoblja:
Prenatalno razdoblje
Novo rođenačka dob
Dojenačka dob
Predškolska i školska dob
Pubertet
Adolescencija
Anatomske, fiziološke, i psihološke karakteristike novorođenčeta i djeteta određuje anesteziološku tehniku i skrb.
Anatomske značajke u novorođenačke glave i dišnog puta su uske nosnice, velik jezik, visok položaj glotisa, sužen krikoidni prsten, zbog toga treba odabrati adekvatan pribor: masku, laringoskop i tubus.
VRSTE ANESTEZIJE
vrsta anestezije ovisi o tipu kirurškog zahvata te znanju, vještini i iskustvu anesteziologa
pažljivo treba odabrati anesteziološku tehniku i anestetik ovisno o dobi djeteta i zahvatu.
Anesteziju djelimo na opću i regionalnu
Opća anestezija:
Inhalacijska anestezija
Endotrahealna anestezija
Tiva
Regionalna anestezija:
Subarahnoidalna anestezija
Kaudalni blok
Kombinirana epiduralna analgezija u kombinaciji s općom anestezijom kod velikih abdominalnih ili torakalnih zahvata
Provodna anestezija (PBŽ) uz ultrazvuk,UTZ, elektrostimulator
I.V. regionalna anestezija
Površinska anestezija
Infiltracijska anestezija
Anestezije u djece i novorođenčadi u razdoblju od 01.01.2010. Do 31.12.2010.
U KBC – Rijeka na Klinici za anesteziologiju i intezivno liječenje kliničke jedinice Kantrida najveći broj anestezija bio je u općoj inhalacijskoj i intravenoznoj sa LMA.

preuzmi dokument