T. Brozinčević, Z.Vuković, T.Perković, L.Regvar, M.Lugarić, M.Stojić Vidović

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

indirektni antiglobulinski test, dobrovoljni darivatelji krvi, HZTM

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Uvod: indirektni antiglobulinski test (IAT) je test kojim se ispituje prisutnost
antieritrocitnih protutijela u uzorcima krvi (serum ili plazma).
U odjelu za testiranje davatelja krvi, u HZTM se indirektni antiglobulinski
test izvodi na uzorcima: novih darivatelja, darivatelja krvi čije su doze
prikupljene aferezom, te darivatelja koji imaju u anamnezi podatak o
trudnoći, primitku transfuzije ili operaciji. Test se izvodi osjetljivom
mikrometodom na potpuno automatiziranom sustavu Tango optimo s
dvostaničnim testnim eritrocitima. Prema važećim standardima u Republici
Hrvatskoj doze darivatelja krvi s pozitivnim indirektnim antiglobulinskim
testom se otpisuju kao nesukladne i ne koriste se u transfuzijskom
liječenju.
Cilj: Ispitati učestalost pozitivnog indirektnog antiglobulinskog testa među
novim darivateljima krvi tijekom 2011. i 2012. godine.
Materijal i metode: Podaci su dobiveni iz kompjutorske baze Hrvatskog
zavoda za transfuzijsku medicinu.
Rezultati: Tijekom 2011. godine prikupljene su 98 263 doze dobrovoljnih
darivatelja krvi i napravljena 12 527 indirektna antiklobulinska testa. Od
toga je bilo 9149 novih darivatelja i pronađena su 23 ili 0,25 % pozitivna
nalaza IAT-a.
Tijekom 2012. godine prikupljene su 101 661 doze dobrovoljnih darivatelja
krvi i napravljena su 10843 indirektna antiglobulinska testa.Od toga je bilo
7350 novih darivatelja i pronađeno je 25 ili 0,34 % pozitivna nalaza IAT-a.
Zaključak: Učestalost pozitivnog nalaza indirektnog antiglobulinskog testa
kod novih darivatelja krvi je niska. Isključivanje darivatelja krvi s pozitivnim
nalazom IAT-a predviđeno novim algoritmom neće narušiti opskrbu krvlju.

preuzmi dokument