Marija Berek, Gordana Gavrić

OB Sisak

analiza, anestezija, anestetici, traumatološki bolesnici

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

UVOD: Rijetke su analize lijekova tijekom primjene anestezije u bolnicama na određenim prostorima. Tijekom anestezije i operacije primijenjuje se 10 – ak i više vrsta različitih anestetika. Broj lijekova povećava se ako bolesnik ima i niz drugih bolesti (kardiovaskularne, respiratorne i sl.).

CILJ: Cilj ovog istraživanja je prikaz broja i vrsta anestezija i lijekova koji su korišteni tijekom operacija u traumatoloških bolesnika u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.

ISPITANICI I METODE: Retrospektivna analiza prospektivne baze podataka. Ispitanici su traumatološki bolesnici operirani u razdoblju od 01.05. – 30.09.2011. godine u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. Analizirani su: broj, dob i spol pacijenata, vrste anestezije (opća, spinalna, intravenska, IVRA), korištene vrste i količina anestetika i analgetika, vrijeme trajanja operativnog zahvata ovisno o vrsti anestezije i potreba za postoperativnim nadzorom s obzirom na vrstu anestezije.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA: U retrogradnom istraživanju u razdoblju od 0105. – 30.09.2011. godine bila su uključena 223 operirana traumatološka bolesnika. Uzorak su činili bolesnici muškog i ženskog spola od 13 do 93 godine starosti, od kojih je 88 bolesnika ženskog spola, a 135 muškog spola (tablice). Podaci su analizirani iz baze koja je popunjena prikupljenim podacima iz medicinske dokumentacije operiranih bolesnika.

RASPRAVA I ZAKLJUČAK: Prikaz broja i vrsta anestezija i lijekova koji su korišteni tijekom operacija u traumatoloških bolesnika u Općoj Bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak u petomjesečnom razdoblju dao je uvid u najčešće korištene anestezije i anestetike. Podaci mogu poslužiti za eventualnu korekciju kliničke prakse, organizacije rada i postupaka, planiranje potrošnje lijekova i različita financijska planiranja nabave različitih medicinskih proizvoda i lijekova koja su vrlo važna za Bolnicu.

preuzmi dokument