Damir Važanić

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

trijaža, odjeli hitne medicine, pacijent, sustav

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Reorganizacijom sustava hitne medicinske službe i organizacijom odjela hitne medicine, nužno je bilo uspostaviti sustav trijaže. Sustav rada temeljen na čekanju u redu zamijenjen je organiziranim trijažnim pristupom pacijentu u bolnicama što rezultira kvalitetnijim upravljanjem i boljim kliničkim rezultatima.
Sustav trijaže u Republici Hrvatskoj temelji se na Australo - azijskoj trijažnoj ljestvici od pet kategorija trijaže. Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) izdao je Priručnik trijaže u odjelu hitne medicine, propisao Standard edukacije za trijažu, osposobio Nacionalne instruktore trijaže, te proveo edukaciju iz trijaže za 473 djelatnika koji rade u odjelu hitne medicine.
Sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene prate se indikatori kvalitete rada u djelatnosti hitne medicine koji su od neprocjenjive važnosti pri osiguranju, unapređenju i promicanju kvalitete hitne medicinske skrbi. Kontinuirano se prate pokazatelji trijažnih kategorija po djelatniku, raspodjela pacijenata po trijažnim kategorijama, prosječno vrijeme čekanja za svaku trijažnu kategoriju, te učinkovitost trijaže.
Učinkovitost trijažnog sustava mjeri se pokazateljima trijaže koji ukazuju da je pregled kod trijažiranih pacijenata započeo unutar vremena zadanog trijažnom kategorijom. Podaci iz literature navode kako je nužno mjeriti i dosljednost trijaže. Dosljednost trijaže određena je stupnjem slaganja medicinskih sestara i tehničara trijaže u određivanju trijažnih kategorija. Ako je trijažni sustav učinkovit u pružanju standardiziranog pristupa trijaži, pacijent s određenom glavnom tegobom i vitalnim parametrima trebao bi imati dodijeljenu istu kategoriju trijaže, bez obzira na instituciju u koju je pacijent došao ili na osoblje koje obavlja trijažu.
Posljedica razlike u trijažnim odlukama utječe na duljinu vremena koje pacijent mora čekati do pregleda liječnika, te može dovesti do neželjenog događaja. To se odražava osim na trijažiranog pacijenta i na mogućnost učinkovitog i sigurnog funkcioniranja odjela hitne medicine.

preuzmi dokument