Anastazija Šantić

JIL, Klinika za tumore, Zagreb

bol, komplementarna medicina, alternativni koncept boli, JIL

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Strah od umiranja u bolovima je jedan od najčešćih strahova u našem društvu. Iako su još Platon i Aristotel
prepoznali duševnu bol, trebalo je proći 2000 godina da se stvori pojam "totalne boli" i prizna utjecaj boli ne
samo na fizičko, već i na psihičko, socijalno, emocionalno i duhovno blagostanje pojedinca. Konvencionalna
medicina je usmjerena na liječenje fizičke boli, a ostali aspekti boli se uglavnom ne tretiraju.
Rad donosi opis alternativnog koncepta boli, te nefarmakološke i komplementarne metode ublažavanja boli
koje medicinska sestra može primijeniti u Jedinici intenzivnog liječenja, a koje su pritom sigurne za pacijenta,
sestru i okolinu.

preuzmi dokument