dr.sc. Marinko Vučić prim.dr.med.

KBC ''Sestre milosrdnice''

algoritam, dišni put, otežana intubacija

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Najveća odgovornost anesteziologa i liječnika intenzivista je održavanje dišnog puta
pacijenta. Čak i u idealnim kliničkim uvjetima postotak značajnijih komplikacija
tijekom intubacije kreće se od 1-18%. Komplikacije uspostave i održavanja dišnog
puta su važan faktor koji doprinosi morbiditetu i mortalitetu u anesteziologiji. Različiti
se podatci navode u literaturi ali ugrubo nemogućnost održavanja dišnog puta
objašnjava oko 30% smrti u anesteziji. Poznavanje algoritama zbrinjavanja otežanog
dišnog puta, tehnika i dostupnih instrumenata koji se pri tom koriste od svih
sudionika u procesu intubacije neophodno je da bi se rizik neuspješne intubacije
sveo na najmanju moguću mjeru.

preuzmi dokument