Marijana Žaja, Sanja Juras

OB Šibenik

algoritam, njega očiju, sedacija, mehanička ventilacija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Pacijenti u jedinicama intenzivnog liječenja imaju povećani rizik za razvoj
očnih komplikacija, najčešće kao rezultat prekomjerne izloženosti oka i
sušenja očne površine.
Jednostavnim mjerama njege očiju može se smanjiti učestalost infekcija i
oštećenja oka, a isto tako i održati zdravim tkivo rožnice pacijenata,
potencijalnih donora.
Mnogi kritično bolesni pacijenti u JIL-u su sedirani.Sedacija smanjuje
učestalost treptanja (manje od jednog treptaja u 10 sekundi), a to je jedna
od predispozicija za sušenje očne površine.Posebno su pod pojačanim
rizikom mehanički ventilirani pacijenti.Njima su često propisani mišićni
relaksansi koji otežavaju potpuno zatvaranje očnih kapaka. Uslijed toga
nastaju mnogi problemi: nepotpunog zastvaranja oka poznatog kao
"lagophthalmos", rastezanje mukozne membrane koja pokriva skleru
(chemosis), infekcije (konjunktivitisi, ulkusi), keratitisi, poremećaji vida te
sljepoća.
Sestrinska procjena nužna je kod svakog pacijenta svakih osam sati pa
tako i kod onih koji nisu ni sedirani niti na mehaničkoj ventilaciji.
U OB Šibenik u jedinici intenzivnog liječenja prošle godine imali smo
predstavljanje našeg algoritma te smo ga počeli i primjenjivati. Intervencije
nisu „novost“ same po sebi, ali su strukturirane i organizirane na jednom
mjestu te olakšavaju posao, proces donošenja odluka te povećavaju
samostalnost medicinske sestre u zdravstvenoj njezi.

preuzmi dokument