Antonio Kunštek, Tomica Kelemen, Jelena Purgar

OB Varaždin

akutni infarkt miokarda, komplikacije infarkta miokarda, sestrinske dijagnoze kod infarkta miokarda, sestrinske dijagnoze kod komplikacija infarkta miokarda

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Akutni infarkt miokarda nastaje zbog potpunog prekida protoka krvi kroz koronarnu
arteriju ili njezin ogranak koje opskrbljuju srčani mišić kisikom i hranjivim tvarima,
zbog čega u ograničenom dijelu mišićne srčane stijenke dolazi do odumiranja, tj.
propadanja stanica.
Zahvaljujući velikom napretku u dijagnostici, terapiji i prevenciji u zadnjih desetak
godina došlo je do smanjenja stope smrtnosti u Hrvatskoj. Akutni infarkt miokarda
(AIM) je u velikoj mjeri preventabilna bolest, što je u čvrstoj mjeri u vezi sa životnim
navikama i promjenjivim fiziološkim čimbenicima. Dokazano je da promjena rizičnih
čimbenika smanjuje smrtnost od ove bolesti. Zbog slabe informiranosti populacije o
rizičnim čimbenicima, koji utječu na nastanak AIM, simptoma i komplikacija koji se
javljaju gubi se važnost u pravovremenom javljanju u zdravstvenu ustanovu.
Komplikacije infarkta miokarda predstavljaju naglo nastalo, po život ugrožavajuće
stanje koji zahtjeva hitno liječenje i specifičnu sestrinsku skrb.

preuzmi dokument