Zoran Sabljić, Nikolina Vratan

KBC ''Sestre milosrdnice'', Zagreb

akutna bol, kronični bolni sindrom, depresija, neuropatska bol, karcinomska bol

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Pacijentica s anamnezom kirurški i onkološki zbrinjavane ginekološke karcinomske bolesti, te
dugotrajnim liječenjem kronične neuropatske boli, zaprimljena je na ponovno kirurško liječenje
zloćudne novotvorine donjeg probavnog trakta. Od strane odjelnog osoblja nije uzet u obzir njezin
dotadašnji način liječenja kronične boli, pa usljed novog operativnog zahvata dolazi do akutizacije i
pojave kroničnog bolnog sindroma. To je bio poseban profesionalni izazov tehničarima APS-a u
prepoznavanju parametara bolesnikovog bolnog stanja, kao i liječnicima u pravilnom izboru
terapijskih postupaka i medikamenata.

preuzmi dokument