Vesna Grozdanovski, Vladimir Cipek, Čedomir Maglov, Melita Balija, Irena Jukić

Odjel za uzimanje krvi i promidžbu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

afereze, krvni pripravci, stanični separator

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Krvni se pripravci (koncentrat trombocita, leukocita i plazma) mogu prirediti, kako iz doze pune krvi tako i
postupkom afereze, putem staničnog separatora. Napravljen je pregled svih afereza (kod dobrovoljnih
davatelja krvi i pacijenata) od 1983. – 2008. godine.
Prvi stanični separator na kome su se izvodile afereze bio je Haemonetics 30. Kako su se usavršavali
postupci tako je i HZTM pelazio na rad s najnovijim aparatima. Slijedio je Dideco Progress BT 790/A,
Baxterov CS-3000+ i Haemonetics MCS 3P. Trenutno se radi na staničnim separatorima: Amicus,
Autopheresis-c i Haemonetics MCS+. Kod svih su postupaka korišteni originalni setovi i odgovarajuće
otopine.
U više od 25 godina izvedeno je 17 560 postupaka trombafereza i 3 020 plazmafereza. Osim kod
dobrovoljnih davatelja krvi afereze su rađene i kod bolesnika: 200 terapijskih trombafereza, leukafer eza i
plazmafereza, 325 postupaka prikupljanja perifernih matičnih stanica i 56 postupaka obrade koštane srži.
Od 1983. godine u HZTM se rutinski, postupcima afereza na staničnim separatorima, prikupljaju
visokokvalitetne krvne komponente (koncentrati trombocita i plazma). Potrebe za tim pripravcima iz godine u
godinu rastu i njihovo zadovoljavanje ne bi bilo moguće bez dobrovoljnih davatelja krvi.

preuzmi dokument