Ružica Žilić, Vesna Bratić, Marija Crnjac, Filip Šamec

KBC Zagreb

intrabdominalni tlak, intrabdominalna hiperteznija, compartment sindrom

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

U tijelu se nalazi nekoliko područja u kojima nenadano povećanje volumena tkiva i organa dovodi do povećanja tlaka u tim područjima, nakon čega lako nastane compartment sindrom. Povećanje tlaka u tkivima najprije uzrokuje ometano otjecanje krvi (venska staza), a u konačnoj fazi tlak je toliko visok te uzrokuje zastoj arterijskog protoka i ometanu prokrvljenost tkiva (lokalna stagnacijska hipoksija) s posljedičnom ishemijom organa. Područja u kojima lako nastaje povećanje tlaka i compartment sindrom su lubanjska šupljina, ekstremiteti, prsni koš i abdomen. Tlak u trbušnoj šupljini (intraabdominalni tlak) jednak je nuli, jednak atmosferskom tlaku. Ako vrijednosti intraabdominalnog tlaka prelaze 12 mmHg govori se o intraabdominalnoj hipertenziji (IAH), s posljedičnim većim mortalitetom bolesnika. IAH je prisutna u 20-80% kritično oboljelih bolesnika. Ukoliko se tlak u abdomenu povećava, produbljuje se hipoksično oštećenje tkiva što dovodi do zatajenja organa. O abdominalnom compartment sindromu govori se u slučaju porasta IAP-a >25 mmHg ili ukoliko se istovremeno pojavi novo zatajenje barem jednog organa. Najčešće se opaža smanjenje satne diureze i pojava oligoručino/anuričnog zatajenja bubrega. Intrabdominalna hipertenzija i abdominalni compartment sindrom dovode do aktivacije sistemskog upalnog odgovora i multiorganskog zatajenja (uključujući i akutni respiratorni distres sindrom), sa stopom mortaliteta oko 80%.

preuzmi dokument