Goran Kukolj

ZC Zrenjanin , Srbija

Bolesnik, vitalne funkcije, JIL, liječenje

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Kritično oboljeli je bolesnik čije su sve rezerve smanjenje na minimum i koji se može održavati
samo uz pomoć kompleksne terapije koja se naziva Intenzivna terapija.
S obzirom na kompleksnost liječenja stvorene su jedinice intenzivne skrbi.
Razlozi za smeštaj vitalno ugroženog bolesnika u jedinicu intenzivnog liječenja su mnogostruki.
Da bi jedinica funkcionirala neophodni su kako ljudski,farmakološki, tehnološki tako i prostorni
resursi.
Neophodan je multiprofesionalni i multidisciplinarni rad tim a i njihovo međusobno funkcioniranje.
U toku 24h mnogobrojne su procedure koje medicinska sestra/tehničar provodi kako samostalno
tako i uz nadzor liječnika. U toku 24-satnog nadzora vitalno ugrožene osobe kompetencije
med.sestre su ogromne,kompleksnost u njegovom liječenju pred med.sestru postavlja velike
zadatke i zahtjeve, a njih je jedino moguće ispuniti ako se svakodnevno usavršavamo i na taj
način napredujemo,prilikom čega će biti zadovoljne obje strane - bolesnik i njegova obitelj,a s
druge strane članovi zdravstvenog tima.

preuzmi dokument