Sofija Alijević

Sveučilišna dječja klinika Beograd, Srbija

prostorna i tehnička organizacija, edukacija, profesionalnost

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Sveučilišna dječja klinika u Beogradu je najstarija dječja klinika na Balkanu, osnovana 1924.
godine od strane prof dr Franca Grejera iz Poljske.
Prva JIN postoji od 9. O1.1989.godine. Pedijatrijska, kirurška i neonatalna intenzivna danas
raspolaže sa 16 kreveta.Za svakog pacijenta osiguran je monitor, aspirator, 2 -3 ili više infuzijskih
pumpi, a posjedujemo i 11 mehaničkih ventilatora, 1 respirator za visokofrekventnu ventilaciju,
aparat za prijmenu azotmonoksid, transportni respirator, transportni inkubator…, defibrillator,
aparat za plinske i elektrolitne analize krvi i ostalo.
U sve tri JIN zaposleno je trenutno 4 specijalista pedijatrije, 27 medicinskih sestara ,jedna glavna
sestra za svaku jedinicu kao i glavna sestra za sve 3 jedinice i 8 njegovatelja.
Ukupan broj pacijenata u periodu od 2000. do kraja 2007. godine bio je 5005. od toga 954
novorođenčadi, a kod 539 pacijenata nastupio je exitus letalis.
Zbrinjavamo pacijente sa akutnim zastojem srca i disanja,u stanju šoka, respiratorne
insuficijencije, insuficijencije srca, insuficijencije bubrega, akutnih infektivnih stanja,epileptičke
statuse, intoksikacije, akutni poremećaj jetrenih funkcija, urođene anomalije srca preoperativno…
Obuka novih djelatnika traje od 6 meseci do godinu dana a provodi se od strane glavnih sestara
jedinica i sestara sa više godina radnog iskustva u intenzivnoj njezi.
Od medicinske dokumentacije posjedujemo intenzivne liste , terapijske liste, papire za terapiju,
primenjene narkotike, primenjene transfuzije krvi, kontrolu sterilizacije, fizioterapeutske
tretmane, konzilijarne preglede i intervencije , primopredaju službe sestara.
Rad u pedijatrijskim intenzivnim jedinicama je dodatno otežan obzirom da se radi sa djecom kao
najosjetljivijom ljudskom populacijom, što posljedično dovodi do profesionalnog izgaranja.
Zaposleni u pedijatrijskim JIN svjesno prihvaćaju ovu činjenicu u korist pomoći teško oboljelom
djetetu.

preuzmi dokument