Igor Pelaić, Mirela Filipović

Hitna služba, Zavod za hitnu medicinu, KBC ZAGREB – „REBRO“

zavod za hitnu medicinu, operacijske sale, sale za reanimaciju, liječnici specijalisti, edukacija med. sestara i tehničara kao imperativ

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Zavod za hitnu medicinu KBC-a Zagreb novi je Zavod u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Osnovan je u
studenom 2007. godine i od tada djeluje kao centralni hitni prijem, te objedinjuje sve specijalnosti osim hitne
psihijatrije i hitne pedijatrije.
Zavod za hitnu medicinu je organizacijska jedinica KBC-a Zagreb koja: zbrinjava akutno oboljele i ozlijeđene
osobe sa ugroženim vitalnim funkcijama, održava život u iznenada vitalno ugroženih bolesnika, provodi
reanimaciju na razini „ALS“-a, te omogućuje opservaciju bolesnika i 24 satni monitoring.
Zavod za hitnu medicinu je maksimalno prostorno i funkcionalno prilagođen zbrinjavanju hitnih bolesnika.
Moderno je uređen i suvremeno opremljen. Svakodnevni rad odvija se u 15 ambulanti i 2 sale za
reanimaciju, 2 operacijske sale, gipsaonici, a od velike pomoći nam je i blizina hitnog laboratorija, kao i hitne
dijagnostike (RTG, CT, UZV) koji se također nalazi u prostorima Zavoda za hitnu medicinu.
Sale za reanimaciju Hitne službe s pravom možemo zvati „mali šok“ jer se prostorno, a posebice opremom
ne razlikuju od Jedinice intenzivnog liječenja. Raspolažemo suvremenim invazivnim monitoringom,
respiratorima za intenzivno liječenje i opremom za akutno zbrinjava nje. U prostorijama za reanimaciju
možemo zbrinuti najzahtjevnije bolesnike i osposobiti ih za transport do nadležnog JIL-a.
Uz liječnike specijaliste i specijalizante svakodnevni rad u Zavodu za hitnu medicinu je nezamisliv bez
medicinskih sestara i tehničara, kao i pomoćnih djelatnika. Medicinske sestre i tehničari, njih 52, čine
najbrojniji profil djelatnika Hitne službe. Važno je naglasiti da je edukacija medicinskih sestara i tehničara
imperativ, stoga svi prolaze zahtjevne tečajeve održavanja života, a stečeno znanje provode u svakodnevnoj
praksi.
Ovaj rad „24 sata u Hitnoj službi“ pokušat će prikazati svakodnevicu Hitne službe KBC Zagreb.

preuzmi dokument