Josip Božić

Odjel za reanimatologiju, anesteziologiju i intenzivno liječenje, Opća bolnica Varaždin

medicinska sestra, komunikacija, profesionalnost, bolesnik

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Kontinuiranim radom te praćenjem procesa rada medicinska sestra postaje profesionalac u svojoj
struci a time i zaslužuje takvo mjesto u radnoj okolini i društvu u cjelost i. Kao profesionalac na
svojoj razini tj. struci pravilnom komunikacijom i razvijanjem komunikacijskih vještina morala bi
izbjegavati stres i sve posljedice koje on nosi od fizičkih pa do psihičkih tj. izbjegavanja sindroma
izgaranja. Medicinska sestra mora razvijati komunikacijske vještine kako bi mogla procijeniti
bolesnikove potrebe i probleme, bile one vezane za bolest, bolničko liječenje, obitelj i posao.
Dobrom i kvalitetnom komunikacijom doprinosi bržem oporavku bolesnika te uključivanjem u
društveno - ekonomsku i socijalnu sredinu, a isto tako mora djelovati u svojem timu tj. cjelokupnoj
radnoj sredini. Učenjem o socijalnim vještinama, neverbalnoj komunikaciji, empatiji, asertivnosti,
samopouzdanju, otvorenosti te aktivnim slušanjem dolazimo do novih saznanja za dobru
komunikaciju tj. dogovorom u timu. Ako se u timu postigne jednaka usmjerenost cilju, iskrenost,
tolerancija, poštivanje dostojanstva svake osobe taj tim će vrlo dobro funkcionirati i komunicirati,
ljudi će biti zadovoljni što je važan p reduvjet za kvalitetan rad i na kraju rezultira zadovoljstvom
naših korisnika – naših bolesnika, a stres i njegove posljedice su svedene na najmanju moguću
mjeru.

preuzmi dokument