Zagrebačka

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Matice hrvatske 5, 10 410 Velika Gorica

glavna sestra: Marina Golub, dipl.med.techn.
e-mail: marina.golub74@gmail.com