Splitsko-Dalmatinska

Klinički bolnički centar Split
Spinčićeva 1, 21 000 Split
glavna sestra: Marija Grančić, bacc.med.techn.
e-mail: office@kbsplit.hr
Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Spinčićeva 1, 21 000 Split
glavna sestra: Robert Radan, bacc.med.techn.
e-mail: robert.radan@zhmsdz.hr