Šibensko-Kninska

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
Karla Vipauca 8, 22 000 Šibenik
glavna sestra: Mira Lučev, ms.
e-mail: mira.lucev@gmail.com
Opća bolnica Šibensko-kninske županije
Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik
glavna sestra: Snježana Jušić, mag.med.techn.
e-mail: snjezana.jusic@bolnica-sibenik.hr
Opća bolnica ”Hrvatski ponos” Knin
Kralja Svetoslava Suronje 12, 22 300 Knin
glavna sestra: Nediljka Milačić, dipl.med.techn.
e-mail: glavnasestra@obhpknin.hr