Primorsko-Goranska

Klinički bolnički centar Rijeka
Krešimirova 42, 51 000 Rijeka
glavna sestra: Snježana Juričić, dipl.med.techn.
e-mail: glavna-sestra@kbc-rijeka.hr
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
Branka Blečića bb, 51 000 Rijeka
glavna sestra: Milan Lazarević, dipl.med.techn.
e-mail: glavni.tehnicar@zzhm-pgz.hr

Klinika za ortopediju Lovran

Šetalište maršala Tita 1, 51 415 Lovran

glavna sestra: Bojana Mavrinac, bacc.med.techn.
e-mail: bo.mavrinac@gmail.com