Osiječko-Baranjska

Klinički bolnički centar Osijek
Josipa  Huttlera 4, 31 000 Osijek
glavna sestra: Nevenka Begić, mag.med.techn.
e-mail: nevenkabeg@gmail.com
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
Josipa Huttlera 2, 31 000 Osijek
glavna sestra: Tomica Jakobović, mag.med.techn.
e-mail: tomo.jakobovic@zzhm-obz.hr
Opća bolnica Našice
Bana Jelačića 10, 31 500 Našice
glavna sestra: Zvjezdana Gvozdanović, mag.med.techn.
e-mail: zvjezdana.gvozdanovic@obnasice.hr