Krapinsko-Zagorska

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
dr. Mirka Crkvenca 1, 49 000 Krapina
glavna sestra: Biserka Hustić, bacc.med.techn.
e-mail: bibahus@gmail.com
Klinika za kardiovaskularne bolesti ”Magdalena”
Ljudevita Gaja 2, 49 217 Krapinske Toplice
glavna sestra: Dijana Babić, dipl.med.techn.
e-mail: dijana.babic@magdalena.hr
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Bračak 8, 49 210 Zabok, p.p.36
glavna sestra: Božena Štokan, dipl.med.techn.
e-mail: bozena.stokan@bolnica-zabok.hr